ios用戶


    支持iOS7.1以上
    下载步骤:
    01.使用微信或其它工具扫描右侧二维条码
    02.在打开的页面点选右上角使用safari开启后再点击安装
    03.按Home键查看安装过程
    04.完成安装并信任套件,操作如下
    设置 > 通用 > 设备管理 > 信任


---------------------------------------------------------
Android用戶


一般版
--------------------------------

畅速版
    下载步骤:
    01.使用微信或其它工具扫描右侧二维条码
    02.在打开的页面直接点击安装
    03.系统将自动下载应用程式
    04.下载完成后点选安装
    05.立即开启精彩应用